Certificaat bij editie kunstfoto

Alle kunstofoto’s die op nonstockphoto staan worden uitgebracht in gelimiteerde edities. De editie staat vermeld bij de foto zelf. Dit is gebruikelijk bij fine art fotografie, om te voorkomen dat er oneindig veel foto’s op de markt komen.

De edities worden als volgt aangeduid:
1/5 + 2 AP
Dit betekent dat het foto 1 van 5 betreft (u schaft de eerste foto uit de serie aan) en er zijn 2 extra afdrukken niet voor de verkoop. AP betekent ‘Artist Proof’.

Om de originaliteit van de foto te waarborgen onderteken ik het werk aan de achterkant en gaat elke kunstfoto vergezeld van een certificaat. Dit is een A4 door mij afgedrukt met een afbeelding van het kunstwerk en een omschrijving met relevante details zoals het specifieke bestand dat is afgedrukt en de datum. Uiteraard ook door mij ondertekend.

Geen enkel certificaat is dus gelijk. Bewaar dit certificaat om later te kunnen aantonen dat de foto bij mij afkomstig is.

Om de editie te garanderen houd ik een administratie bij met een digitale kopie van elk certificaat.